OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD
브랜드
상품간략설명

yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD한국에 뿌리를 두고 세계 무대에서 활동하는 두 아티스트 오혁과 yaeji(예지)의 첫 싱글 [Year to Year / 29]에서 영감을 받아 제작된 MD입니다. 음반의 커버를 모티브로 제작한 밥그릇에는 두 아티스트의 모습이 귀엽게 담겨 있고, 티셔츠와 후디는 수록곡 'Year to Year'의 가사에서 영감을 받아 제작되었습니다.-->


yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD한국에 뿌리를 두고 세계 무대에서 활동하는 두 아티스트 오혁과 yaeji(예지)의 첫 싱글 [Year to Year / 29]에서 영감을 받아 제작된 MD입니다. 음반의 커버를 모티브로 제작한 밥그릇에는 두 아티스트의 모습이 귀엽게 담겨 있고, 티셔츠와 후디는 수록곡 'Year to Year'의 가사에서 영감을 받아 제작되었습니다.SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
yaeji, 오혁 Year to Year / 29 MD 수량증가 수량감소 0 (  )
 • 상품 기본 정보

 • 배송 안내

  — 배송 기간은 영업일 기준 3-7일 소요됩니다.
  — 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  — 도서산간지역의 경우 별도의 추가 금액을 지불하실 수 있습니다.
  — 잘못된 배송 정보, 부재 등의 고객님의 책임있는 사유로 반송된 경우, 반품 및 재발송 왕복 비용은 고객님의 부담이 필요합니다.
 • 교환·반품 안내

  상품을 받으신 날로부터 7일이내 반품 접수가 가능합니다.
  모든 반품 비용은 상품 결함으로 인한 경우를 제외하고 고객님의 부담이 필요합니다.
  반품 상품이 도착하여 확인된 후 교환/환불 처리됩니다.
  주문번호와 함께 Q&A 게시판 또는 factory@drdr.ac 로 문의해 주세요.

  반품이 불가한 경우
  — 예약 주문 상품, 한정 수량 제작 상품, 맞춤 제작 상품인 경우
  — 원래 상태에서 손상되거나 구성품이 누락된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우 제외
  — 상품의 택이 제거된 경우
  — 착용, 세탁, 수선 등의 사용 흔적이 있는 경우
  — CD/바이닐/카세트/DVD 등 복제가 가능한 상품을 개봉한 경우. 단, 불량품인 경우 제외
  — 모니터마다 표현하는 색상이 다르기 때문에, 색상이 생각한 것과 다르다는 이유는 반품 사유가 되지 않습니다.